ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ

  • ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป
  • โอกาสในการขายสินค้าของท่าน
  • คู่แข่ง
  • การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป
  • หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน


เกี่ยวกับเรา

อันเดรียส์ ฮัมเมอร์ ได้รับปริญญาด้านการบริหารธุรกิจและเป็นนักเขียนเชิงวิชาการประจำสำนักพิมพ์เยอรมัน ที่มีชื่อเสียงชื่อ เดเทเฟา นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทจากประเทศไทยและทวีปเอเชีย มานานกว่า ๑๘ ปี เขาเป็นผู้จัดการบริษัท “Society of start-up consulting“ เราได้เริ่มให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆตั้งปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เป็นต้นมา ซึ่งจนถึงบัดนี้ รวมกันมากกว่า ๑๐๖๗ บริษัท นอกเหนือจากนี้แล้วอันเดรียส์ ฮัมเมอร์ยังเป็นนักเขียนหนังสือเชิงวิชาการซึ่งมีผลงานมากมาย เช่นหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อว่า “ก้าวแรกในการจัดตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป” สำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าครองตลาดยุโรปอันเดรียส์ ฮัมเมอร์รู้เรื่องที่เขาพูดถึง เมื่อเขาให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการบริษัท ผู้ต้องการติดต่อและเข้้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในวงการเมืองและเศรษฐกิจ
เขารู้จักกลไกในสังคมเยอรมันและวัฒนธรรมในการทำการติดต่อในการทำธุรกิจ


ทำธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การแสดงสินค้าเรื่องการตลาดสำหรับภูมิภาคในนครวอชิงตันซึ่งได้ประสบความสำเร็จอย่างสูง


ต่างมีความพึงพอใจหลังเสร็จงานแล้ว ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ร. คิทเมทท์ ฮิลมาร์

โคปเปอร์ อดีตสมาชิกคณะกรรมการผู้ควบคุมบริษัทเ

ดมเลอร์ไคร์สเลอร์และอดีตผู้อำนวยการธนาคารดอยช์บังค์ เลขานุการิณี ส. ไมเยอร์ และ อันเดรียส์ ฮัมเมอร์