ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ

  • ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป
  • โอกาสในการขายสินค้าของท่าน
  • คู่แข่ง
  • การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป
  • หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน


การให้คำปรึกษา

หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุดของเราคือการให้คำปรึกษาแก่บริษัทไทยและเยอรมันในก้าวแรกในการเจาะ ตลาดและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัททั้งสองประเทศ

เราเสนอการบริการโดยเริ่มตั้งแต่การเป็นตัวแทนบริษัทไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป รวมไปจนถึงการหาคู่ร่วมธุรกิจในการร่วมมือทำธุรกิจ ช่วยเป็นเพื่อนประคับประคอง
ในการเจรจาด้านธุรกิจและการทำวิจัยตลาด นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถสนับสนุนท่านได้
ในการจัดตั้งบริษัทธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือในประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรป และยังช่วยท่านหาพนักงานหรือให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายเบื้องต้นได้ด้วย