การค้าไทยในยุโรป

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป โอกาสในการขายสินค้าของท่าน คู่แข่ง การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้


เราจะตอบคำถามของท่านภายใน ๑ สัปดาห์ โดยจะตอบแบบปัจเจกบุคคลและไม่คิดค่าป่วยการแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สำนักงานในกรุงเทพฯ:

โทรศัพท์:สำนักงานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี:
Gesellschaft für Existenzgründungsberatung mbH

Frankfurt, 61137 Schöneck
Wingertstr. 33, D-61137 Schöneck

+49 · 6187 · 99 42 20โทรศัพท์:
+49 · 6187 · 99 39 12แฟกซ์:

อีเมล์: info@ingruendung.de