ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ

  • ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป
  • โอกาสในการขายสินค้าของท่าน
  • คู่แข่ง
  • การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป
  • หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน


ก้าวแรกเข้าสู่ตลาด

ก้าวแรกเข้าสู่ตลาดการขายใหม่
ลักษณะและคุณภาพสินค้าท่านเข้ากับตลาดที่นี่ใหม ท่านมีโอกาสที่จะมีสถานที่แสดงสินค้าของท่านเอง เพื่อให้การขายประสบความสำเร็จ โดยท่านให้กฎเกณฑ์มาก่อน ต้วอย่างเช่นท่านสนใจต้องการได้รายชื่อที่อยู่ของบริษัทที่หรือไม่
ทางที่ดีที่สุดที่นำไปสู่ความสำเร็จได้คือต้องโนมน้าวบุคคลที่สามารถโน้มน้าวตลาดได้ ซึ่งท่านต้องค้นหาคู่ร่วมธุรกิจนี้ให้ได้ และแล้วท่านต้องเลือกคนทำงานที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย วิศวกรกระจายสินค้าหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้า ในขบวนการเลือกนี้เราจะช่วยท่านได้ดี เพราะนอกจากคุณวุฒิด้านวิชาการแล้ว ยังต้องดูว่ามีความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะ
และวัฒนธรรมเยอรมัน ซึ่งมีความสำคัญมาก วัฒนธรรมเยอรมันหรือยุโรปอาจเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับท่าน แต่ไม่แปลกสำหรับเราเลย ผู้อาจเป็นคู่ร่วมธุรกิจในอนาคตของท่านจะแสดงความสามารถให้ท่านเห็นได้ดีที่สุด เมื่อเขาสามารถชนะใจคนร่วมชาติของเขาได้ซึ่งก็คือลูกค้าของท่านในอนาคตการสืบหาที่อยู่

เรามีสิทธิเข้าถึงที่อยู่และใช้ที่อยู่พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเยอรมันและยุโรปมากกว่า ๑๐ ล้านบริษัท ในข้อมูลดัังกล่าวมีชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้จัดการและสินค้าต่างๆ หากท่านต้องการ เราสามารถเสริมข้อมูลเกี่ยวกับยอดการขายต่อปีและจำนวนพนักงานของบริษัทนั้นๆได้
หากท่านต้องการ เราก็สามารถทำรายชื่อบริษัทได้ มียอดการขายต่อปีระหว่าง ๒ ถึง ๓ ล้านยูโร หรือมีพนักงานอยู่ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน และอยู่ในวงการธุรกิจที่จำเพาะเจาะจงไว้ ซึ่งจะตีวงจำกัดการค้นหาและทำให้ลดจำนวนบริษัทลงข้อมูลเกี่ยวกับตลาด

อะไรคือเป้าหมายด้านตลาดของท่าน

ข้อมูลด้านธุรกิจ ต้องมีข้อมูลสำคัญที่สุดรวมกันแบบเห็นได้ชัดบนแผ่นกระดาษใบเดียว ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและต้องตรวจสอบอยู่เป็นประจำกฎหมายและภาษี

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับภาษีขาเข้า การเก็บเงิน (collection) ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขึ้นทะเบียน ก็สามารถเข้าหาทนายความได้ ซึ่งทำงานร่วมกับเราอยู่แล้ว แต่ถ้าหากท่านต้องการใด้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายที่ต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วไซร้ ท่านต้องใช้ทนายความและนักให้คำปรึกษาด้านภาษีซึ่งต้องเป็นผู้เช่ียวชาญทางกฎหมายทั้งกฎหมายไทย
และเยอรมัน ในกรณีนี้เราก็สามารถติดต่อให้ท่านได้