ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ

  • ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป
  • โอกาสในการขายสินค้าของท่าน
  • คู่แข่ง
  • การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์
    สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป
  • หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน


Heimtextil 2018
City: Frankfurt
Country: GERMANY
09 - 12 Jan 2018 Heimtextil is the industry's most important global event for interior textiles, interior design and interior trends.
Light and Building 2018
City: Frankfurt
Country: GERMANY
18 - 23 March 2018 Light + Building is the world's leading trade fair for lighting, design as well as intelligent building services technology and a platform for the digital revolution.
Hannover Messe 2018
City: Hannover
Country: GERMANY
23 - 27 April 2018 You get first-hand experience of every single part of the smart factory, of the promising components and materials that are causing a buzz, and of the latest in research and development.
CEBIT 2018
City: Hannover
Country: GERMANY
11 - 15 June 2018 Europe's Business Festival for Innovation and Digitization
Frankfurter Buchmesse 2018
City: Frankfurt
Country: GERMANY
10 - 14 Oct2018 The Frankfurter Buchmesse is the most important international trade fair for content, the centre of the international media world and a major cultural event.
ISH Frankfurt 2019
City: Frankfurt
Country: GERMANY
11 - 15 March 2019 The world’s leading trade fair
The Bathroom Experience, Building, Energy, Air-conditioning Technology, Renewable Energies
Bauma 2019
City: Munich
Country: GERMANY
08 - 14 April 2019 The World's Leading Trade Fair for Construction, Building Material and Mining Machines and Construction Vehicles.
IAA Pkw 2019
Die weltweit führende Leitmesse der Mobilität
City: Frankfurt
Country: GERMANY
12 - 22 Sep 2019 The largest and most important exhibitors will present their world premieres and innovations