ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ

 • ตลาดเยอรมันหรือตลาดยุโรป
 • โอกาสในการขายสินค้าของท่าน
 • คู่แข่ง
 • การกระจายสินค้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • หุ้นส่วนหรือคู่ร่วมธุรกิจในการกระจายสินค้าของบริษัทท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรป
 • หรือวิธีการเปิดธุรกิจสาขาหรือร้านของท่าน


ที่ตั้งบริษัท

บริษัทของท่านตั้งอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือยุโรป......โดยไม่ต้องค่าใช้จ่ายมาก
คำว่า ที่ตั้งบริษัท ก็บอกให้เห็นแล้วว่า ท่านมีชื่อและที่อยู่บริษัทของท่านพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ตั้งอยู่ภายในสถานที่ของเรา ซึ่งเราได้พัฒนารูปแบบความคิดเรื่องที่อยู่บริษัทนี้ให้แก่ท่าน หลายบริษัทประสบปัญหาและพบสิ่งท้าทายคล้ายคลึงกันในช่วงเวลาเริ่มเปิดกิจการใหม่ๆใน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและยุโรป  ท่านต้องมีที่อยู่บริษัทที่นี่ ถ้าหากว่า
 • ท่านได้ส่งสินค้าออกมาขายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว แต่ปริมาณยังไม่มากพอที่จะต้องมีสถานที่อยู่บริษัทเอง
 • ท่านได้มาร่วมงานแสดงสินค้าในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือยุโรปแล้ว แต่หลังจากการแสดงสินค้าแล้ว ยังมีการตอบสนองกลับมาน้อย
 • ท่านยังไม่มีประสบการณ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเลย แต่ตัองการเข้ามาเจาะตลาดเยอรมันหรือยุโรป โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงลงทุนมากเกินไป
 • ท่านยังไม่สามารถเจาะตลาดในเยอรมันหรือยุโรปได้ และต้องการความช่วยเหลือจากคนในพืี้นที่ ผู้อยู่นอกบริษัทของตนเอง เพราะตัองการลองอีกครั้ง


พนักงานของเรารู้สองภาษาและรู้จักตลาดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและยุโรปเป็นอย่างดี จึงสามารถดูแลกิจการของท่านได้ทั้งหมดด้วยตนเอง งานทั้งหมดจึงอยู่ในมือเดียวเท่านั้น เริ่มจากการติดต่อแบบลายลักษณ์อักษรที่ต้องทำประจำวัน การรับสั่งสินค้า รวมจนถึงมาตรการด้านการตลาดต่างๆเพื่อกระตุ้นการขายและการดูแลการแสดงสินค้า